• SPZ ZOZ Płońsk

Zamówienia Publiczne poniżej progu przetargowego

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawy leków 08 sierpień 2017 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 1605
Usługa ochrony mienia 15 luty 2017 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 1868
Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do procesów sterylizacji 24 październik 2016 Udostępniony przez: Tomasz Turkowski Odsłon: 1614