• SPZ ZOZ Płońsk

oddział rehabilitacyjny

      Oddział Rehabilitacji SPZZOZ w Płońsku powstał w 2001 roku. Prowadzimy kompleksowa rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu oraz rehabilitację neurologiczną. . Przy oddziale istnieje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

      Nasza baza zabiegowa obejmuje pełen zakres: elektroterapii, światłolecznictwo oraz ciepłolecznictwo. Kinezyterapia dla pacjentów oddziału jest prowadzona dwa razy dziennie w dniach od poniedziałku do piątku, natomiast w sobotę raz dziennie. Przyjmujemy pacjentów z innych oddziałów szpitalnych: do wczesnej rehabilitacji neurologicznej oraz po operacjach ortopedycznych, a także chorych kierowanych przez poradnie specjalistyczne. Pacjentami opiekuje się zespół składający się z 5 lekarzy, w tym 2 osoby ze specjalizacją rehabilitacji medycznej II stopnia . Na oddziale pracuje 13 terapeutek w tym dwie z tytułem magistra. Mamy zapewnione konsultacje specjalistyczne neurologa i neurochirurga oraz współpracę z logopedą i psychologiem.

Personel:

p.o. Ordynatora: lek. Agnieszka Głowacka - specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Odziałowa: mgr. pielęgniarstwa Maria Teresa Piechna

Lokalizacja:

Oddział znajduje się poza budynkiem głównym szpitala (od wjazdu po lewej stronie)

Kontakt:

 Centrala tel.: 023 661 34 00

Dyżurka lekarska wew. 352

Dyżurka pielęgniarek wew. 821

Sekretariat wew. 410