• SPZ ZOZ Płońsk

misja

Wysoki standard opieki zdrowotnej realizowany poprzez nowoczesną  technologie i powiązany z kulturą świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta i jego rodziny.


Wszyscy pracownicy szpitala tworzą atmosferę poszanowania, możliwości awansu zawodowego, społecznej akceptacji  dla podejmowanych działań.