• SPZ ZOZ Płońsk

transport sanitarny

Przyjmowanie zgłoszeń:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 (Przychodnia - gabinet nr 1, rejestracja)

Kontakt:

Centrala tel.: 23 661 34 00

Rejestracja wew. 445