• SPZ ZOZ Płońsk

ISO 9001:2015


     

W dniach 07 i 08 grudnia 2017r. odbyło się przejście na nową normę ISO 9001:2015. W wyniku audytu stwierdzono poprawne spełnienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015 oraz skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania jakością. W związku z tym firma IMQ S.A zarekomendowała SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku do wydania nowego certyfikatu na nową normę ISO 9001:2015.

 

Pierwszy Certyfikat ISO 9001:2008  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płońsku na Radzie Powiatu przez włoską jednostkę certyfikującą IMQ S.A. został wręczony 28 lutego 2011 r. Certyfikat wręczył przedstawiciel jednostki certyfikującej IMQ S.A. Pan Piotr Budzyn.
      Wysoka jakość dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku to spełnienie wymagań Pacjentów korzystających z naszych usług. Wdrożenie systemu zarządzania jakością to podniesienie bezpieczeństwa obsługi Pacjentów poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, fachowej obsługi, rzetelności i profesjonalizmu. System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 jest w rzeczywistości systemem zarządzania organizacją, metodą zarządzania przez cele. Punktem wyjścia są potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów (zewnętrznych i wewnętrznych) i stron zainteresowanych oraz wymagania mających w organizacji zastosowanie przepisów prawnych
      08-09.12.2010r. w SPZZOZ w Płońsku odbył się Audyt Zewnętrzny przeprowadzony przez firmę IMQ S.A Po przeprowadzonym audycie, stwierdzono poprawne spełnienie wymagań normy oraz skuteczność funkcjonującego systemu zarządzania jakością. W skutek czego przedstawiciele firmy IMQ zarekomendowali SPZZOZ w Płońsku Komitetowi Technicznemu CSQ do wydania i utrzymania certyfikatu ISO 9001:2008.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008 było procesem bardzo złożonym wymagającym zaangażowania wszelkich zasobów organizacyjnych, w tym najistotniejszych ludzkich. System zarządzania jakością w SPZZOZ w Płońsku zaczęto wdrażać od stycznia 2009 r. Z pośród różnych ofert wybrano firmę D & G Consulting, która wspomogła wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.
      Powołano Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Panią Marzenę Car-Dul. Po dwóch latach ciężkich zmagań system został wdrożony.

Motywy wdrożenia SZJ w SPZZOZ w Płońsku

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla procesów diagnostycznego i leczniczego,
 • Zmniejszenie kosztów złej jakości,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
 • Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania SPZZOZ w Płońsku
 • Pozyskanie przewagi na rynku świadczeń,
 • Łatwiejszy podział odpowiedzialności i uprawnień,
 • Uporządkowanie mechanizmów wewnętrznych SPZZOZ w Płońsku


Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:

 • Zwiększenie zaufania społecznego do szpitala,
 • Zwiększenie zaufania pacjentów,
 • Popularyzacja dobrych wzorów organizacyjnych,
 • Usprawnienie obsługi Pacjentów,
 • Wzrost satysfakcji Pacjentów,
 • Otwarcie na potrzeby Pacjenta,
 • Poprawa pozycji rynkowej SPZZOZ w Płońsku,
 • Poprawa imag'u i prestiżu SPZZOZ w Płońsku,
 • Poprawa wydajnosci.


Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:

 • Poprawa obsługi bezpieczeństwa naszych pacjentów, którzy korzystają z naszych usług,
 • Możliwość planowania pracy,
 • Konkretny podział obowiązków,
 • Likwidacja odpowiedzialności zbiorowej,
 • Możliwość udowodnienia prawidłowego postępowania na każdym etapie procesu (sprawy roszczeniowe pacjentów),
 • Poprawa dokumentacji wewnętrznej, jej obiegu i przepływu informacji,
 • Podniesienie świadomości personelu,
 • Stymulacja poprawy jakości opieki na pacjentem,
 • Wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji.
 • Redukcja kosztów, zwiększenie efektywności,
 • Podniesienie jakości pracy,
 • Zmniejszenie skarg pacjentów.

Najwięcej zyskuje Pacjent otrzymując usługę na wysokim profesjonalnym poziomie, lepszą usługę okołomedyczną, zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta.

Galeria zdjęć z wręczenia certyfikatu ISO

 

 

Certyfikat1 1 Certyfikat2 1   Aneks1 1 Aneks2 1  Aneks3 1 Aneks4 1 Aneks5 1 Aneks6 1