• SPZ ZOZ Płońsk

oddział chirurgiczny

Zakres świadczonych usług obejmuje chirurgię ogólną z wybranymi operacjami z zakresu chirurgii onkologicznej a w szczególności:

  • Operacje w zakresie narządów jamy brzusznej, także z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych (np. operacje laparoskopowe);
  • Operacje jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby;
  • Operacje przepuklin (m.in. z użyciem siatki);
  • Operacje tarczycy:
  • Operacje proktologiczne;
  • Operacje piersi;
  • Operacje w zakresie skóry i śluzówki jamy ustnej;
  • Operacje żylaków kończyn dolnych;
  • Zachowawcze leczenie niedokrwienia kończyn;
  • Inne operacje ogólnochirurgiczne.

      Do leczenia planowego przyjmowani są chorzy z ważnym skierowaniem do szpitala po konsultacji i kwalifikacji w Poradni Chirurgicznej. O terminie przyjęcia chorzy informowani są indywidualnie. Oddział posiada 31 łóżek w salach 1-3 osobowych z własnym węzłem sanitarnym oraz salę pooperacyjną czterostanowiskową, wyposażoną w łóżka wielofunkcyjne.

Wykaz dokumentów do planowego przyjęcia: Dowód osobisty; Zaświadczenie o ubezpieczeniu lub odcinek renty lub emerytury; Skierowanie

Personel:

Ordynator: lek. Zbigniew Scharoch; specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa Maria Jaskłowska (licencjat – edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)

Lokalizacja:

Oddział znajduje się na II piętrze w nowej części szpitala

Kontakt:

Centrala tel.: 023 661 34 00

Sekretariat wew. 496

33 28

29