• SPZ ZOZ Płońsk

medyczne laboratorium diagnostyczne

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne pracuje całodobowo (24h), 7 dni w tygodniu świadcząc usługi z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
Laboratorium wykonuje badania zarówno dla potrzeb pacjentów szpitala jak i pacjentów ambulatoryjnych w tym poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Nasze Medyczne Laboratorium Diagnostyczne jest wpisane w rejestr prowadzony przez Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych (nr 1967).

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala w Płońsku. Polecamy Państwu nasz panel badań, który obejmuje zarówno badania podstawowe jak i specjalistyczne. 98% wyników mogą Państwo odebrać w dniu pobrania próbek tj. w dniu pobrania krwi.

Laboratorium wyposażone jest w nowy, wysokiej klasy zautomatyzowany sprzęt. Żaden z pracujących w naszym laboratorium głównych analizatorów nie jest starszy niż 5 lat. Wszystkie główne analizatory (biochemiczny, hematologiczny, do badań immunochemicznych) pochodzą od znanych i renomowanych producentów sprzętu do diagnostyki laboratoryjnej. Sprzęt na którym wykonujemy badania podlega co rocznym testom technicznym. Obowiązkowe przeglądy techniczne są wykonywane również dla innego sprzętu pomocniczego takiego jak mikroskopy laboratoryjne, automatyczne pipety laboratoryjne, chłodnie i cieplarki. Odczynniki oraz próbki surowic, które muszą być oznaczone w późniejszym terminie są przechowywane w chłodniach laboratoryjnych z monitorowaną temperaturą.

W grudniu 2010 roku w laboratorium wdrożono centralny laboratoryjny system informatyczny. Centralne rejestrowanie próbek, oznakowanie próbek kodami kreskowymi znacznie ułatwiły nadzór i funkcjonowanie laboratorium.

Krew w naszym laboratorium pobieramy przy pomocy próżniowego system pobierania krwi. Próżniowe pobierania krwi jest bardziej komfortowe niż w systemie otwartym (przy pomocy strzykawek) zarówno dla pracownika jak i dla pacjenta.

W laboratorium prowadzony jest system kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej. Laboratorium bierze udział w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z Łodzi. Jakość naszych badań kontrolujemy również dodatkowo w programie fińskiej kontroli międzynarodowej LabQuality (w zakresie parametrów biochemicznych) oraz programie hematologicznym IQAS (Sysmex International Quality Assurance System). Od 2013 roku nasze laboratorium bierze również udział w Programie Zewnętrznej Oceny Jakości w Zakresie Badania Mikroskopowego Rozmazu Krwi Obwodowej (EQAhem).

Nasze laboratorium spełnia standardy jakości określone dla medycznych laboratoriów diagnostycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 (Dz.U.06.61.435). Wymogi te dotyczą zarówno wyposażenia, warunków technicznych oraz kwalifikacji pracowników. W naszym laboratorium posiadamy kierownika posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych. Laboratorium posiada wdrożony laboratoryjny system informatyczny, system kontroli jakości oraz dobrej klasy wyposażenie analityczne. W 2010 roku laboratorium zostało całkowicie zmodernizowane i przeniesione do nowych pomieszczeń. Nowe pomieszczenia laboratorium wyposażone są w systemy mechanicznej wentylacji, klimatyzacji, system monitoringu oraz system przeciwpożarowy. Oprócz nowych analizatorów zostaliśmy wyposażeni w nowe meble laboratoryjne, dygestorium, cieplarki, komorę laminarną oraz wiele innego sprzętu pomocniczego.