• SPZ ZOZ Płońsk

informacja o wysokości opłat za usługi

Na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta art. 28 wprowadza się Zarządzeniem nr 28/2017 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z dnia 12.06.2017r.:

 1. Stawka opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,50 zł,
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł,
  • za sporządzenie wyciągu, opisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,70 zł.


Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej art. 28 wprowadza się Zarządzeniem nr 19/2011 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z dnia 30.08.2011r.:

 1. Z dniem 1 września 2011 roku wprowadzam cennik usług dotyczących przechowywania zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu chłodniczym Prosektorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
 2. Cena za przechowywanie zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu chłodniczym Prosektorium SPZZOZ w Płońsku wynosi 150,00 zł netto za jedną dobę plus VAT w stawce ustawowej, powyżej 72 godzin licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta.


Na podstawie Zarządzeniem nr 22/2011 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z dnia 20.09.2011r. wprowadza się:

 1. Stawka opłat za transport sanitarny wykonywany ambulansem medycznym wynoszą:
  • W granicach miasta Płońska 30,00 zł brutto za 1 godzinę plus 2,50 zł brutto za każdy przejechany kilometr licząc od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.
  • Poza granicami miasta Płońsk na terenie Powiatu Płońskiego 35,00 zł brutto za 1 godzinę plus 2,50 zł za każdy przejechany kilometr licząc od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.
  • Poza granicami miasta Płońsk oraz poza granicami Powiatu Płońskiego 40,00 zł brutto za 1 godzinę plus 2,50 zł brutto za każdy przejechany kilometr licząc od miejsca wyjazdu do miejsca powrotu.