• SPZ ZOZ Płońsk

kadra kierownicza

Dyrektor Naczelny SP ZZOZ w Płońsku lek. Paweł Obermeyer

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski

Dodatkowe kwalifikacje/ wykształcenie

2011 – Uczelnia Łazarskiego „Modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej – dobre praktyki krajowe i międzynarodowe”obermeyer

2011 – Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach  

zakres 1: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

           zakres 2: Zarządzanie Nieruchomościami

2010 – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Studia Podyplomowe w Zakresie Zarządzania Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia oraz uzyskanie                      certyfikatu „Audytora Wewnętrznego”

2003 – Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia, zakres Ekonomiki Zdrowia

2002 – Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu

      Państwa

1998 – Szkoła Zdrowia Publicznego w Łodzi – Kurs w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotne i Społeczne         

    1997 – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – Dyplom Lekarz Rodzinny Specjalista w Zakresie Medycyny Rodzinnej

1993 – ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski

 

Doświadczenie zawodowe

2016 wrzesień – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

2016 wrzesień – obecnie – Starszy Asystent Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Płońsku

2016 (sierpień-wrzesień) – Społeczny Doradca Starosty ds. Organizacji Działalności Leczniczej  w Powiecie oraz Zarządzania SP ZZOZ w Płońsku

2015 – 2016 – Doradca Zarządu ds. Rozwoju Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

2012 – listopad 2016 – Ober Clinic sp. z o. o. – Prezes Zarządu

2012 – 2013 – Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne w Warszawie – Prezes Zarządu

2011 – 2012 – Palium sp. z o. o. – Pełnomocnik Zarządu

2007 – 2011 – Szpital Praski w Warszawie – Dyrektor Naczelny

2006 – 2007 – Starostwo Powiatowe w Płońsku – Wicestarosta Płoński

2001 – 2006 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płońsku - Dyrektor Naczelny Szpitala

1998 – 2004 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Palium” – Dyrektor Zarządzający (właściciel)

1994 – 1997 – Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – Lekarz rezydent medycyny rodzinnej (specjalizacja)

1993 – 1994 – Szpital Powiatowy w Płońsku – Staż podyplomowy

 

Doświadczenie Samorządowe

2014 – obecnie - Radny Województwa Mazowieckiego

2010 – 2014 – Radny Województwa Mazowieckiego

2006 – 2010 – Radny Powiatu Płońskiego

2002 – 2006 – Radny Województwa Mazowieckiego

1998 – 2002 – Radny Gminy Nowe Miasto

 

Z-ca Dyr. ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr inż. Franciszek Makowskidyrektor makowski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Zootechniczny

Tytuł naukowy

 •     Magister inżynier zootechnik

Dodatkowe kwalifikacje

 •     Kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami

Doświadczenie zawodowe

 •     1973-1979 Kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego- Kombinatu Rolnego "WARMIA" w Dobrym Mieście
 •     1979-1981 Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Starosiedlcach.
 •     1981-1989 Z-ca Dyrektora ds.Produkcji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście
 •     1989-1991 Dyrektor Kombinatu Rolnego "WARMIA" w Dobrym Mieście
 •     1991-1992 Kierownik Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Dobrym Mieście
 •     1992-1999 Z-ca Dyrektora Gospodarstwa Ogrodniczego "EKO Mysiadło
 •     2000-2001 Dyrektor "PLANT-MAN" Sp.z o.o. w Słupsku
 •     1. IV.2001 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Gospodarczych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Z-ca Dyr. ds. Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ w Płońsku lek. med. Marek Gołębiowskidyrektor golebiowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Specjalista w zakresie

 •     Chirurgii ogólnej st.II

Dodatkowe kwalifikacje

    Kursy:

 •     Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników

Doświadczenie zawodowe

 •     1. 11.1981 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 •     1. 04.2015 Z-ca Dyrektora ds.Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku