• SPZ ZOZ Płońsk

Usługi komercyjne

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku informuje, że z początkiem lipca 2017 r. oferta szpitala zostaje poszerzona
o świadczenia komercyjne udzielane poza umową z NFZ w zakresie poradni:

  • diabetologicznej,
  • kardiologicznej,
  • dietetycznej,
  • neurologicznej,
  • gastroenterologicznej,
  • pobytów w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym,
  • oraz badań endoskopowych.

W ramach poradni kardiologicznej pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej oraz wykonać badanie EKG, holter ciśnieniowy, holter EKG, test wysiłkowy, ECHO serca. Oferta ZOL obejmuje pobyty dla osób chorych przewlekle, pobyty poszpitalne oraz pobyty „wytchnieniowe”.

Zapisy do Poradni oraz do ZOL przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 pod nr telefonu: 535 225 327.

Przyjęcia pacjentów w ramach poradni diabetologicznej, kardiologicznej, dietetycznej odbywają się w gabinecie na II piętrze w budynku A szpitala,  do poradni neurologicznej i gastroenterologicznej w budynku D szpitala, a badanie endoskopowe w pracowni badań endoskopowych na I piętrze w budynku „C” szpitala (łącznik).

Pracownia badań endoskopowych oferuje wykonanie gastroskopii i kolonoskopii w znieczuleniu lub bez znieczulenia. Zapisy do pracowni badań endoskopowych przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 pod nr tel.: 791 842 400

Szczegółowy cennik usług oraz harmonogram przyjęć dostępny jest na stronie Internetowej szpitala: www.szpitalplonsk.pl w zakładce: usługi komercyjne.

Płatność za ww. usługi może być dokonana gotówką lub kartą.