• SPZ ZOZ Płońsk

kadra szpitala

Dyrektor lek. Paweł Obermeyer
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Marek Gołębiowski
Z-ca ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr inż. Franciszek Makowski
Główny Księgowy mgr Małgorzata Szydłowska
Koordynator ds. Pielęgniarstwa mgr Andrzej Dalecki
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością mgr Marzena Car-Dul
Pełnomocnik ds. Promocji Zakładu Elżbieta Dłabik
Inspektor Ochrony Danych
Dorota Szmurło
Dział Informatyki i Telekomunikacji Jacek Tołwiński
Specjalista ds. Epidemiologii
mgr Ewa Stasiak
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej dr n. med. Przemysław Dul
Kierownik Zespołu Techników Pracowni RTG Jolanta Stepek
Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego dr n. med. Anna Salak
Kierownik Apteki mgr Hanna Kwiatkowska
Kierownik Centralnej Sterylizacji mgr Elżbieta Sztark
Pielęgniarka Koordynująca w Zespole Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego Marzanna Krajewska
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego lek. Ewa Krawczyk - Kowalska
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego mgr Maria Suchodolska
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Małgorzata Jaskółowska
Ordynator Oddziału Dziecięcego lek. Alicja Dworakowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego lic. Janina Pierzchała
Ordynator Oddziału Chirurgicznego lek. Zbigniew Scharoch
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego lic. Maria Jaskłowska
Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego lek. Witold Achciński
Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mgr Urszula Kolczyńska
Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek. Michał Ziółkowski
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lic. Beata Brudzyńska
Koordynator Oddziału Internistycznego dr n. med. Piotr Gryglas
Koordynator Oddziału Inetrnistycznego o profilu diabetologicznym lek. Monika Rachuta
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistycznego lic. Dorota Musiatowicz
p.o. Ordynatora Oddziału Noworodkowego lek. Agnieszka Olszewska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodkowego Jadwiga Banasiewicz
p.o. Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego lek. Agnieszka Głowacka
Kierownik Pracowni Fizjoterapii mgr Dorota Stefańska
p.o. Ordynator Oddziału Reumatologicznego lek. Grażyna Bessert - Janczewska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Reumatologicznego mgr Maria Piechna
Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Justyna Sieklucka
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lic. Maria Godlewska
Koordynator Oddziału Urazowo – Ortopedycznego lek. Arkadiusz Garbacki
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego lic. Maria Grzelak
Koordynator Oddziału Kardiologicznego lek. Ewa Magladena Klamczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego Barbara Stańczak
Kierownik Działu Pomocy Doraźnej Grzegorz Gaworek
Pielęgniarka Oddziałowa Działu Pomocy Doraźnej mgr Elżbieta Wronowska
Kierownik Bloku Operacyjnego lek. Marek Gołębiowski
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego mgr Jadwiga Wierzchowska
Kierownik Działu Kadrowo - Płacowego mgr Beata Drygas
Kierownik Działu Analiz i Statystyki Medycznej mgr Joanna Turkowska
p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych  mgr Sławomir Potwardowski
Specjalista BHP mgr Joanna Gajewska
p.o. Kierownika Działu Żywienia Ewa Aftańska
Dział Gospodarczo - Techniczny Z-ca dyrektora ds. Administracyjno -Gospodarczych