• SPZ ZOZ Płońsk

szpitalny oddział ratunkowy

Zgłoszenie się do SOR powinno mieć miejsce wyłącznie
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach
nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia


Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
Ordynator: lek. Justyna Sieklucka
Pielęgniarka Oddziałowa: Maria Alina Godlewska

Kontakt:
SOR - 23/662 99-02
Izba Przyjęć - 23/661 - 34 - 00 wew. 498
Gabinet lekarski - 23/661 - 34 - 00 wew. 327
Sala obserwacyjna - 23/661 - 34 - 00 wew. 406

Lokalizacja: Oddział zlokalizowany jest na parterze nowego pawilonu szpitalnego, posiada połączenia poziome i pionowe (windy) z innymi oddziałami szpitalnymi i blokiem operacyjnym.

Szpitalny Oddział Ratunkowy świadczy usługi medyczne polegające na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej w szczególności w razie urazu, wypadku, zatrucia u dorosłych i dzieci. Udziela również świadczeń medycznych poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach. Dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego. Oferujemy całodobową pomoc lekarską i opiekę pielęgniarską.
Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje pięcioma łóżkami w tym dwoma łóżkami intensywnego nadzoru. Na terenie Szpitala w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego usytuowane jest lądowisko dla helikopterów sanitarnych. SOR ściśle współpracuje z Działem Pomocy Doraźnej, który posiada cztery podstacje: w Płońsku, Raciążu, Glinojecki i Nowym Mieście.
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala w Płońsku uzyskał akredytację na prowadzenie specjalizacji lekarskiej w zakresie medycyny ratunkowej i na prowadzenie staży cząstkowych z medycyny ratunkowej wymaganych w innych specjalizacjach lekarskich.

Przez całą dobę dostępni są specjaliści z zakresu:

  • anestezjologii i intensywnej terapii 
  • chirurgii ogólnej 
  • chorób dziecięcych 
  • chorób wewnętrznych 
  • ginekologii i położnictwa 
  • ortopedii

Kto trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?
Do SOR powinni trafiać pacjenci w nagłych sytuacjach zdrowotnych i to sytuacjach rzeczywiście zagrażających ich życiu. Takich pacjentów przywozi pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy z Nocnej Pomocy Lekarskiej.

Czym SOR nie powinien być a czym niestety często się staje?
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie powinien być przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną.

 

15 21