Samodzielny Publiczny Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku - eRejstracja

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

eREJESTRACJA

WITAMY W SYSTEMIE eREJESTRACJA

Moduł eRejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mog± zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza lub poradni.

Instrukcja obsługi modułu eRejestracja

Regulamin serwisu eRejestracja